splníme vaše sny o bydlení

Proces prodeje

1. Proces seznámení

Na první schůzce proběhne předání materiálů.
Vysvětlím Vám celý průběh prodeje, sdělím podmínky spolupráce a představím výhledový marketingový plán.
 
2. Podpis zprostředkovatelské smlouvy
 
3. Marketing a inzerce
 
4. Prohlídky
Kvalifikace kupujících
Hledání vhodného financování
 
5. Rezervace
Klient disponuje hotovostí
Klient chce část koupě financovat hypotékou
 
6. Příprava smluv
Smlouva o úschově finančních prostředků (dále jen SUFP), kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní.
V jeden den se podepíše KS a SUFP, KS se ponechá v úschově schovatele, dokud nedorazí finanční prostředky, poté schovatel uvolní KS (zpravidla realitní kanceláři), která podá návrh na vklad do katastru nemovitostí.
V tomto případě přibývá jeden důležitý krok a tím je podpis zástavní smlouvy (dále jen ZS). V jeden den se podepíše SUFP spolu s SOSBK a ZS. SOSBK se předloží bance, kde je dojednaná hypotéka, podepsaná úvěrová smlouva a splněné další podmínky nutné pro čerpání hypotéky (pojišťění, bezdlužnost FU, bankovní odhad ceny nemovitosti apod.), ZS se vloží do katastru a tento návrh na vklad se také předloží bance. Klient odešle na účet úschov domluvenou výši vlastních zdrojů (doporučuji, aby toto bylo učiněno předtím, než se vloží ZS do katastru), banka ověří, zda to tak opravdu je a poté uvolní zbývající část kupní ceny na účet schovatele. Schovatel potvrdí, že obdržel celou kupní cenu a klienti se znovu sejdou, aby podepsali KS (V některých případech se podepisuje rovnou smlouva kupní, záleží na podmínkách banky).
 
7. Katastr
Katastr vyřizuje vklady týkající se jedné nemovitosti ve sledu, v jakém dorazily. Je třeba tedy dát pozor v případě financování hypotékou, aby zástavní smlouvy byly vloženy v pořádku a kompletní, jinak může nedořešený vklad zástavy blokovat zápis vlastnického práva a tím pádem prodlužovat termín výplaty financí prodávajícím. Jelikož je v ČR běžné, že prodejem jedné nemovitosti se financuje nemovitost jiná, může toto velmi znepříjemnit koupi vysněné nemovitosti.
 
Při založení řízení v katastru nemovitostí budou jeho účastníci nově od 1.1.2014 notifikováni o jeho průběhu. Pokud se žádná ze stran neohradí, katastr nemovitostí v řízení pokračuje po uplynutí lhůty 20 dnů.
 
Vklad do katastru trvá cca do 30 dní. 
Probíhá v 9 následujících krocích:
 
Založení řízení
Zaplombování
Předání ke zpracování
Předání vkladu k aktualizaci
Změny navrženy
Odsouhlasení budoucího stavu
Provedení vkladu
Vypravení spisu
Ukončení řízení
 
8. Provedení vkladu
Po provedení vkladu vyhotovím aktuální list vlastnictví (veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní určitý vlastník), kde figuruje již nový majitel a tento předložím schovateli. Na základě tohoto dokumentu provede schovatel výplatu schované částky. Pokud na bytě vázla při koupi zástava (dnes je takto zatíženo 80% bytů, které vlastníci financovali prostřednictvím hypotečního úvěru), vyplácí se finance až po jejím odstranění, nebo se aspoň na její odstranění částečně vážou.
 
9. Předání nemovitosti
Předání klíčů
Převedení médií
Zjištění závad / nedostatků
Předání manuálů, návodů apod.
 
10. Daňové přiznání
Vyhotovení znaleckého posudku
Zpracování daňového přiznání
Zaplacení daně z převodu nemovitosti

O MAX REAL ESTATE

Web provozuje společnost: MAX REAL ESTATE, která je také členem REALITNÍ KOMORY

Pracovníci ze společnosti se věnují realitnímu trhu již od roku 1992. 

Firma je založena na pofesionalitě, serióznosti a ochotě garantované našimi pracovníky. Jsme ryze česká dynamická a stabilní společnost.

Kariéra

  • volné pozice

Kontaktní informace

MAX REAL ESTATE
Praha 3, 130 00

info@max-reality.cz

tel.: 739 490 636

vice info ZDE

Pozemky Poděbrady

Čekají na vás nové stavební parcely v Poděbradech - lokalita Koutecká

Výstavba domů Praha

Váš nový domov v těsné blízkosti Prahy - McFALL Development